Barnets utveckling

I förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande.

I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras barnets kreativitet och fantasi. Barn är kompetenta – de vill och kan – och vi ger dem stora möjligheter till inflytande över sin dag på förskolan.

I närheten har vi många olika naturområden och lekplatser att upptäcka. Inom promenadavstånd ligger Barnens skog där vi tillsammans kan undersöka, utforska och lära oss om djur och natur. Nära oss ligger också Fredriksdals muséer och trädgårdar där vi kan ta del av all kunskap om natur, djur och livet från förr.

Vi har en daglig dialog med dig som förälder om ditt barns mående och utveckling. Minst en gång per läsår erbjuds du ett utvecklingssamtal kring ditt barn, verksamheten och dina förväntningar på oss.

Förväntansdokument

På förskolorna i Nanny Palmkvists skolområde har vi tillsammans med föräldrar tagit fram ett Förväntansdokument. I förväntansdokumentet står tydligt vad du som förälder kan vänta dig av förskolan och vad vi på förskolan förväntar oss av dig som förälder. Vid inskolning skrivs dokumentet under av både föräldrar och pedagog.

Länk till förväntansdokument kommer