Om oss

Hoppetossans förskola består av en avdelning med 12 barn i åldrarna 1 - 3 år. Hos oss får du och ditt barn ett varmt välkomnande och ett positivt bemötande.

Vi erbjuder en rolig, stimulerande och utmanande verksamhet som planeras utifrån läroplanens innehåll och barnens behov. Vi vill ta hand om ditt barn här och nu, men också lägga grunden för en framtid som ditt barn kan möta med tillförsikt. Detta gör vi i Nanny Palmkvists anda.

Nanny Palmkvist-andan

Tillsammans med förskolorna och skolan i vårt område har vi ett gemensamt förhållningssätt till lärandet och barnets utveckling. Vi är inspirerade av folkskolläraren Nanny Palmkvist som redan 1908 tänkte sig framtidens skola som en skola fylld av glädje, nyfikenhet och möjligheter.

I skriften ”Framtidens folkskola” från 1908 skrev Nanny Palmkvist om begreppet ”sol i skolan”. För henne stod detta för arbetsglädje och ”icke arbetets möda och tristhet som släcker flamman i frågande barnaögon”. Hon slog även fast att ”skolan ska giva lyckomöjligheter. Ty lycka är att ha funnit sin rätta plats i livet, den rätta användningen för sina anlag och krafter”. ”Varje barn föds med sina anlag. Det är dess rätt att få dessa anlag utvecklade”.

Hon lyfte även fram vikten av att låta barnet tänka fritt. ”Därav följer undersökning. Giv barnet tillfälle att praktiskt omsätta sina tankar. På den vägen lär barnet verkligen något”.

Vårt närområde

Hoppetossans förskola är centralt belägen i Helsingborg. Skolan och förskolorna här är omringade av grönområden för lek och utevistelse. Området är även väl skyddat från biltrafik. Integrerat i skolan ligger stadsdelens bibliotek och inom gångavstånd når vi exempelvis Barnens skog i Filborna skogspark och Fredriksdals muséer och trädgårdar.