Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss.

Hos oss kan du som förälder förvänta dig att få ett välkomnande och positivt bemötande. Föräldrarna är viktiga samarbetspartners i vårt arbete. Vi värdesätter och lägger stor vikt vid det dagliga mötet när du lämnar och hämtar ditt barn.Vi informerar dig om förskoleverksamheten genom dokumentation i bild och skrift samt vid föräldramöten. Du är alltid välkommen med frågor och synpunkter på vår verksamhet.

Förväntansdokument

På förskolorna i Nanny Palmkvists område har vi tillsammans med föräldrar tagit fram ett förväntansdokument. I förväntansdokumentet står tydligt vad du som förälder kan vänta dig av förskolan och vad vi på förskolan förväntar oss av dig som förälder. Vid inskolning skrivs dokumentet under av både föräldrar och pedagog.