Hoppetossans förskola

På Hoppetossans förskola står barnen i centrum. Förskolan är den minsta i området och består av en småbarnsavdelning med 12 barn i åldrarna 1-3 år. Förskolan ligger i ett trafiksäkert område där grönytor och lekplatser finns i nära anslutning.